Al 18 jaar uw partner in mondvriendelijke tandtechnische voorzieningen

 
  
 
Wereldkinderenactie

  Winterswijk-Kotten, voorjaar 2008.

 

Geachte klant en sponsor
Sehr geehrte Kunden und Sponsoren!

Geachte klant en sponsor Geachte klant en sponsor

Geachte klant en sponsor
Geachte klant en sponsor

Graag willen we u weer even  informeren over onze sponsoractie via wereldkinderen aan de Dominicaanse Republiek.
"Het mooiste eiland ooit door mensenogen gezien", zo noemde Columbus in 1492 het eiland Hispaniola, dat tegenwoordig bestaat uit Haïti en de Dominicaanse Republiek.
Wieder einmal möchten wir Sie gerne über unsere Unterstützung der Kinder in der Dominikanischen Republik  informieren.
"Die schönste Insel, die das menschliche Auge je gesehen hat!", so nannte Columbus 1492 einst die Insel Hispaniola die aus Haiti und der Dominikanischen Republik entstanden ist.

De inwoners van dit eiland kampen echter  met een heleboel problemen zoals armoede, werkeloosheid, analfabetisme en corruptie. Bovendien zorgt het toerisme voor overlast in de vorm van prostitutie en drugshandel.
Die Einwohner der Insel kämpfen Tag täglich mit Problemen wie Armut, Arbeitslosigkeit, Analphabetismus
und Korruption. Zu dem trägt der Tourismus zur Vermehrung von Prostitution und Drogenhandel bei.

 

De algemene indruk van de Dominicaanse Republiek is dat het duidelijk verandert, de huidige president wil nog graag 4 jaar uitzitten en dat kan alleen als de mensen tevreden zijn. Er worden dus allerlei sociale projecten in een recordtijd verwezenlijkt want in mei zijn de verkiezingen…
Tegelijkertijd devalueert de peso, onder invloed van de Amerikaanse dollar, ook in hoog tempo zodat je nu al 50 peso’s voor een euro krijgt, waar dat vorig jaar nog 40 was. Het betekent weer prijsstijgingen, die vooral voeding, drinkwater, medicijnen, bouwmaterialen en brandstof betreffen.
Voedsel kost ongeveer de helft van wat het bij ons kost , terwijl de mensen tussen de 80 en 200 euro per maand verdienen.
Der allgemeine Eindruck der Dominikanischen Republik ist jedoch, dass sie sich deutlich verändert.
Der jetzige Präsident will gerne noch  vier weitere Jahre im Amt bleiben, dies geht jedoch nur wenn die Menschen mit ihm zufrieden sind. Somit werden viele verschiedene soziale Projekte, in Rekord Zeit, auf die Beine gestellt, denn im Mai sind die nächsten Wahlen...
Täglich entwickelt sich der Peso. Durch den Einfluss des amerikanischen Dollars, bekommt man  nun
schon für 50 Peso einen Euro. Zum Vergleich, im letzten Jahr bekam man nur 40 Pesos für einen Euro.
Dies hat jedoch auch eine Preissteigerung zur Folge, die vor allem Lebensmittel, Trinkwasser, Medizin, Baumaterialien, Öl und Benzin betrifft. Der Lebensunterhalt beträgt im Vergleich mit unserem nur die Hälfte aber die Menschen verdienen dort auch nur zwischen 80 € und 200€ im Monat.

Vooral in grotere dorpen en buitenwijken van steden de armoede groot. In veel gezinnen is geen vast inkomen. Zo nu en dan zijn er kleine verdiensten uit losse arbeid. Sociale voorzieningen kent men niet. Ieder gezin moet zelf zien te overleven. Voor de kinderen wordt het extra moeilijk als het gezin ontwricht raakt. En dat gebeurt nogal eens.
Vor allem in Grosseren Dörfern und Randbezirken, ist die Armut sehr groß. In vielen Familien,
gibt es kein festes Einkommen. Falls doch sind es meistens nur kleine Beträge aus Gelegenheitjobs.
Soziale Versicherungen kennen sie nicht. Jeder muss selbst sehen wie er überlebt.
Für die Kinder ist es besonders schwierig und das bedeutet normalerweise nur eines...

Onze sponsorkinderen Ana, Martha en Neurely komen alle drie uit de wijk Punta pescadora in San Pedro de Macoris. Een wijk waarin drugs en vandalisme orde van de dag zijn en het gebied bijna onleefbaar maken.
De kinderen zijn dankbaar en blij dat ze door ons gesteund worden. Het programma van wereldkinderen biedt hun rust en veiligheid binnen school. Tevens krijgen ze er hun ontbijt en kunnen ze zelf werken aan een toekomst.
En voor ons geld: hulp aan een kind is investeren in een betere wereld!
Unsere Patenkinder Ana , Martha und Neurely kommen alle Drei aus Punto Pescadora in san Pedro de Macoris. Ein Gebiet in dem Drogen und Vandalismuss auf der Tagesordnung stehen und somit die Strassen fast unbelebbar macht. Die Kinder sind Dankbar und Glücklich, dass sie von uns unterstützt werden. Das Weltkinderprogramm gibt ihnen Geborgenheit und die Möglichkeit zur Schule zu gehen. Zu dem bekommen sie Essen um Kraft zu haben, selbst an ihrer Zukunft zu arbeiten.
Unser Geld ist nicht nur die Hilfe für ein Kind, sondern auch eine Investition in eine bessere Welt!

Tot zover ons jaarlijks berichtje over onze sponsoractie.

Met vriendelijke groeten
Mit freundlichen Grüssen

TTL Sonderen
____________________________________________________________________________

 Hoe het begon in 2002

Zoals U van ons gewend bent sturen wij een ieder tijdens de paasdagen als dank een attentie. Ook dit jaar zijn wij U weer zeer erkentelijk voor de plezierige samenwerking.Echter we hebben gemeend de attentie achterwege te laten om in plaats daarvan het bedrag aan een goed doel te schenken. In de privésfeer staan wij al langere tijd in contact met de organisatie Wereldkinderen. Mede daardoor en door geluiden uit onze klantenkring zijn wij op dit idee gekomen. We kunnen er namelijk toe bijdragen dat in de Dominicaanse Republiek drie nog jonge kinderen toch naar school toe kunnen, opdat ze zo een eerlijke kans op een betere toekomst voor zichzelf als ook voor hun omgeving krijgen. Het gaat om de getoonde kinderen, twee meisjes en een jongen, uit San Pedro De Macorís. Met het geld worden er onder andere uniformen,boeken en andere lesmaterialen aangeschaft.We hopen dat U ons besluit in deze steunt en we zullen U zeker op de hoogte houden van de resultaten van onze sponsoractie.Tot slot wensen we U hele fijne paasdagen toe,met vriendelijke groeten,

Wouter en Erna Sonderen